Wanneer u een cursus gaat volgen bij BS Sennenhonden zijn onderstaande Algemene Cursusvoorwaarden van toepassing. Lees deze voorwaarden goed door vóórdat u zich inschrijft voor een cursus.

Doelgroep

De cursussen van BS Sennenhonden zijn geschikt voor alle honden. Dit kunnen pups zijn, maar ook pubers en volwassen honden. Bij de samenstelling van de groepen zal - indien het een groepscursus betreft én indien mogelijk - rekening worden gehouden met de leeftijd van uw hond, zodat u zoveel mogelijk bij leeftijdsgenoten wordt ingedeeld.

Cursusinhoud

Voor de cursusinhoud wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen.

Organisatorische en huishoudelijke zaken

 • Indien nodig worden één of meer time-outs ingepland die we benutten voor theorie, uitleg van oefeningen, bespreken van vragen, etc.
 • U wordt verzocht om uiterlijk een kwartier vóór aanvang van de lessen aanwezig te zijn, koffie en thee staan voor u klaar
 • Na afloop van de lessen is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of soep (in de kantine aanwezig) de les na te bespreken en ervaringen uit te wisselen

Foto- en filmopnamen

Gedurende de lessen kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt, die we kunnen gebruiken om de lessen en/of bepaalde situaties te evalueren. De foto's kunnen bovendien in het Fotoboek op de website worden geplaatst.

Cursusgeld

Voor de hoogte van het cursusgeld wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen. Voor alle cursussen geldt dat uw inschrijving pas definitief is, na ontvangst van uw betaling. Houdt u daarom de uiterste betaaldatum op de factuur goed in de gaten!

Goodybag

Iedere cursist ontvangt na afloop van de les een Goodybag, met daarin iets lekkers of iets leuks en heel veel informatie!

Korting voor herplaatste Sennenhonden

Gezien het grote aantal herplaatsingen van met name Appenzeller Sennenhonden is een speciale tariefstructuur vastgesteld voor mensen die een herplaatser nemen en in het kader van de herplaatsing (of op een later moment, ter voorkoming van of bij het constateren van problemen) besluiten één of meer individuele trainingsdagen te komen volgen. Op basis van deze speciale tariefstructuur wordt op de reguliere tarieven voor de individuele trainingen Natuurlijke Opvoeding een korting verleend van 10% voor herplaatsers.

Annulering

Wanneer u na inschrijving uw deelname aan een cursus wilt annuleren zijn de volgende situaties mogelijk:

 • uw annulering vindt plaats uiterlijk 5 werkdagen vóór de 1e (individuele) les -> u ontvangt uw cursusgeld terug onder inhouding van € 10 administratiekosten (m.u.v. bijzondere omstandigheden)
 • uw annulering vindt plaats korter dan 5 werkdagen vóór de 1e (individuele) les -> u ontvangt uw cursusgeld terug onder inhouding van € 15 administratiekosten (m.u.v. bijzondere omstandigheden)
 • uw annulering vindt plaats gedurende de cursus -> u ontvangt uw resterende cursusgeld niet retour (m.u.v. bijzondere omstandigheden)

Wanneer u na inschrijving uw deelname aan een module wilt annuleren zijn de volgende situaties mogelijk:

 • uw annulering vindt plaats uiterlijk 5 werkdagen vóór de module -> u ontvangt uw cursusgeld terug onder inhouding van € 7,50 administratiekosten (m.u.v. bijzondere omstandigheden)
 • uw annulering vindt plaats korter dan 5 werkdagen vóór de module -> u ontvangt uw cursusgeld terug onder inhouding van € 10,00 administratiekosten (m.u.v. bijzondere omstandigheden)

_____

Wanneer u een workshop gaat volgen bij BS Sennenhonden zijn onderstaande Algemene Workshopvoorwaarden van toepassing. Lees deze voorwaarden goed door vóórdat u zich inschrijft voor een workshop.

Doelgroep

De workshops van BS Sennenhonden richten zich niet alleen op alle Sennenhondeneigenaren, maar ook op alle eigenaren van andere rassen en eigenaren van rasloze honden.

Cursusinhoud

Voor de cursusinhoud wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke workshops.

Organisatorische en huishoudelijke zaken

 • Elke workshop bestaat - tenzij anders aangegeven - uit 1 groepsles
 • De les duurt - tenzij anders aangegeven - 2 1/2 uur
 • Workshops kunnen plaatsvinden 's ochtends (10.00 - 12.30 uur) of 's middaggs ( 13.30 - 16.00 uur)
 • Minimaal aantal deelnemers per groep: dit is per workshop aangegeven
 • Maximaal aantal deelnemers per groep: dit is per workshop aangegeven
 • U wordt verzocht om minimaal een kwartier vóór aanvang van de les aanwezig te zijn, koffie en thee staan voor u klaar

Benodigheden

Uiteraard neemt u - tenzij anders vermeld - uw hond mee naar de workshops. Wanneer er geen bijzonderheden over lijnen, halsbanden en/of tuigjes zijn vermeld, kunt u volstaan met de lijn en de halsband die (of het tuigje dat) u normaliter gebruikt. BS Sennenhonden werkt niet met beloningen tijdens de workshops, maar wanneer u dat prettig vindt kunt u hier uiteraard - tenzij anders vermeld - wél gebruik van maken. Tot slot dient u als eigenaar te zorgen voor makkelijk zittende kleding en een paar stevige schoenen. Vergeet u ook uw goede humeur niet?

Voorafgaande cursussen en/of workshops

Wanneer het voor het volgen van een workshop noodzakelijk is dat uw hond al eerder een workshop en/of cursus bij BS Sennenhonden heeft gevolgd, zal dit expliciet bij de betreffende workshop worden vermeld.

Minimumleeftijd

Wanneer het voor het volgen van een workshop noodzakelijk is dat uw hond een bepaalde minimumleeftijd heeft bereikt, zal dit expliciet bij de betreffende workshop worden vermeld.

Gezondheid

Wanneer u zich aanmeldt voor een workshop van BS Sennenhonden, geeft u daarmee te kennen dat de gezondheid van uw hond geen beperking vormt voor deelname aan de workshop. Toch kan het zo zijn dat tijdens de workshop door BS Sennenhonden wordt geconstateerd dat voortzetting van uw deelname aan de workshop een gevaar voor de gezondheid van uw hond zou kunnen opleveren. Mocht dit het geval zijn dan wordt u verzocht de adviezen die u op dat moment krijgt, ter harte te nemen en zonodig uw deelname aan de workshop te staken. Uiteraard gunt BS Sennenhonden iedere deelnemer een plezierige tijd, maar de gezondheid van uw hond (en van uzelf natuurlijk ook) staat altijd voorop!

Gedrag

Bij BS Sennenhonden trainen onder andere honden die in meerdere of mindere mate gedragsproblemen vertonen. Voor de eigenaren van deze groep honden is het vrijwel onmogelijk om mee te doen aan activiteiten in de eigen omgeving en/of in combinatie met andere rassen, vanwege het ontbreken van acceptatie en begrip bij de organisatie en/of de eigenaren van de andere rassen. Om alle eigenaren van honden de mogelijkheid te bieden om leuke activiteiten te ondernemen, is het bij BS Sennenhonden wél mogelijk om met honden met gedragsproblemen deel te nemen aan workshops. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk om met elkaar af te spreken dat deelnemers elkaars honden respecteren en zonodig negeren. Zorg altijd voor voldoende onderlinge afstand en zoek alleen contact met de hond van een medecursist wanneer daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Zeker na afloop van de workshops is het belangrijk om elkaars honden met rust te laten: vermoeide honden hebben immers vaak een korter lontje en dat geldt zeker voor vermoeide honden met een gedragsprobleem. Met een beetje goede wil en respect voor elkaar én elkaars hond, kunnen we allemaal een leuke tijd hebben tijdens de workshops!

Buitenactiviteiten en het weer

Een deel van de workshops bij BS Sennenhonden vindt plaats in de buitenlucht en dat betekent dat het weer ons hierin parten kan spelen. Mocht vanwege extreme weersomstandigheden blijken dat de veiligheid van de deelnemers en/of hun honden niet gewaarborgd kan worden, dan zal de betreffende workshop worden geannuleerd. Uiteraard ontvangt u dan zo snel mogelijk bericht over een alternatieve datum of restitutie van uw cursusgeld.

Foto- en filmopnamen

Gedurende de workshops kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt, die we kunnen gebruiken om de les en/of bepaalde situaties te evalueren. De foto's zullen bovendien in het Fotoboek op de website worden geplaatst.

Inschrijving

Voor de workshops van BS Sennenhonden kunt u zich inschrijven via de agenda op de website. In de detailweergave van elke evenement vindt u een knop "Klik hier om u voor dit evenement in te schrijven". Wanneer u op deze knop klikt opent in een nieuw venster een inschrijfformulier dat u na het invullen via één klik op de verzendknop kunt versturen. Zodra uw inschrijfformulier is verwerkt ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging, samen met een factuur voor het cursusgeld.

Inschrijving als (ras)groep

U kunt zich ook als (ras)groep inschrijven voor een workshop. De vertegenwoordiger van de (ras)groep schrijft zich voor de gewenste workshop in en verstrekt daarbij zijn/haar gegevens, omdat hij/zij als contactpersoon voor de (ras)groep functioneert. Hij/zij vermeldt ook het aantal deelnemers waarvoor hij/zij inschrijft en ontvangt voor het totaalbedrag één factuur. Verrekening van het cursusgeld met de deelnemers is de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger zelf. Mocht één van de deelnemers onverhoopt verhinderd zijn, dan kan zonder overleg een andere deelnemer daarvoor in de plaats treden. 

NB: Indien er bij inschrijving van een (ras)groep minder dan het maximum aantal deelnemers worden ingeschreven, behoudt BS Sennenhonden zich het recht voor om de groep aan te vullen met individuele deelnemers. Dit kunnen deelnemers met een ander ras of met een rasloze hond zijn. Schrijft u het maximum aantal deelnemers in dan ontvangt u 20% korting op het totaal verschuldigde cursusgeld.

Voor (ras)groepen die het maximum aantal deelnemers voor een bepaalde workshop willen inschrijven kunnen naast de geplande workshops ook workshops op afspraak worden ingepland. Bel of mail voor de mogelijkheden!

Cursusgeld

Voor de hoogte van het cursusgeld wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke workshops. Voor alle workshops geldt dat uw inschrijving pas definitief is, na ontvangst van uw betaling. Houdt u daarom de uiterste betaaldatum op de factuur goed in de gaten en betaal zo snel mogelijk!

Goodybag

Iedere workshop-deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een Goodybag, met daarin o.a. lekkers en heel veel informatie!

Annulering

Wanneer u na inschrijving uw deelname aan een workshop moet annuleren zijn de volgende situaties mogelijk:

 • u zorgt zelf voor een plaatsvervanger, meldt diens gegevens bij BS Sennenhonden en verrekent zelf de kosten voor de workshop met uw plaatsvervanger
 • BS Sennenhonden kan een plaatsvervanger van de reservelijst indelen -> u ontvangt uw inschrijfgeld terug zodra de betaling van uw plaatsvervanger van de reservelijst door BS Sennenhonden is ontvangen
 • er is geen plaatsvervanger beschikbaar en uw annulering vindt plaats uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de workshop -> u ontvangt uw cursusgeld volledig retour
 • er is geen plaatsvervanger beschikbaar en uw annulering vindt plaats ná de woensdag voorafgaand aan de workshop -> u ontvangt uw cursusgeld retour onder inhouding van € 7,50 administratiekosten i.v.m. de voor u gemaakte reserveringen (m.u.v. bijzondere omstandigheden)

_____

Wanneer u een clinic gaat volgen bij BS Sennenhonden zijn onderstaande Algemene Clinicvoorwaarden van toepassing. Lees deze voorwaarden goed door vóórdat u zich inschrijft voor een workshop.

Doelgroep
De clinics van BS Sennenhonden richten zich niet alleen op alle Sennenhondeneigenaren, maar ook op alle eigenaren van andere rassen en eigenaren van rasloze honden.

Cursusinhoud
Voor de cursusinhoud wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke clinics.

Organisatorische en huishoudelijke zaken
 • Elke clinic bestaat - tenzij anders aangegeven - uit meerdere (veelal 3 tot 5) groepslessen
 • Elke les duurt 2 1/2 uur
 • Er is een ochtendgroep (10.00 - 12.30 uur) en een middaggroep ( 13.30 - 16.00 uur)
 • Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur voor de ochtendgroep of de middaggroep aangeven, hiermee zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden
 • Minimaal aantal deelnemers per groep: 4
 • Maximaal aantal deelnemers per groep: 6
 • U wordt verzocht om minimaal een kwartier vóór aanvang van de les aanwezig te zijn, koffie en thee staan voor u klaar
Benodigheden
Uiteraard neemt u - tenzij anders vermeld - uw (Sennen)hond mee naar de clinics. Wanneer er geen bijzonderheden over lijnen, halsbanden en/of tuigjes zijn vermeld, kunt u volstaan met de lijn en de halsband die (of het tuigje dat) u normaliter gebruikt. BS Sennenhonden werkt niet met beloningen tijdens de lessen, maar wanneer u dat prettig vindt kunt u hier uiteraard - tenzij anders vermeld - wél gebruik van maken. Tot slot dient u als eigenaar te zorgen voor makkelijk zittende kleding en een paar stevige schoenen. Vergeet u ook uw goede humeur niet?

Voorafgaande cursussen en/of workshops
Wanneer het voor het volgen van een clinic noodzakelijk is dat uw (Sennen)hond al eerder een workshop en/of cursus bij BS Sennenhonden heeft gevolgd, zal dit expliciet bij de betreffende clinic worden vermeld.

Minimumleeftijd
Wanneer het voor het volgen van een cllinic noodzakelijk is dat uw (Sennen)hond een bepaalde minimumleeftijd heeft bereikt, zal dit expliciet bij de betreffende clinic worden vermeld.

Gezondheid
Wanneer u zich aanmeldt voor een clinic van BS Sennenhonden, geeft u daarmee te kennen dat de gezondheid van uw (Sennen)hond geen beperking vormt voor deelname aan de clinic. Toch kan het zo zijn dat tijdens de clinic door BS Sennenhonden wordt geconstateerd dat voortzetting van uw deelname aan de clinic een gevaar voor de gezondheid van uw (Sennen)hond zou kunnen opleveren. Mocht dit het geval zijn dan wordt u verzocht de adviezen die u op dat moment krijgt, ter harte te nemen en zonodig uw deelname aan de clinic te staken. Uiteraard gunt BS Sennenhonden iedere deelnemer een plezierige tijd, maar de gezondheid van uw (Sennen)hond (en van uzelf natuurlijk ook) staat altijd voorop!

Gedrag
Bij BS Sennenhonden trainen onder andere Sennenhonden die in meerdere of mindere mate gedragsproblemen vertonen. Voor de eigenaren van deze groep Sennenhonden is het vrijwel onmogelijk om mee te doen aan activiteiten in de eigen omgeving en/of in combinatie met andere rassen, vanwege het ontbreken van acceptatie en begrip bij de organisatie en/of de eigenaren van de andere rassen. Om alle eigenaren van (Sennen)honden de mogelijkheid te bieden om leuke activiteiten te ondernemen, is het bij BS Sennenhonden wél mogelijk om met (Sennen)honden met gedragsproblemen deel te nemen aan clinics. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk om met elkaar af te spreken dat deelnemers elkaars honden respecteren en zonodig negeren. Zorg altijd voor voldoende onderlinge afstand en zoek alleen contact met de (Sennen)hond van een medecursist wanneer daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Zeker na afloop van de clinics is het belangrijk om elkaars (Sennen)honden met rust te laten: vermoeide (Sennen)honden hebben immers vaak een korter lontje en dat geldt zeker voor vermoeide (Sennen)honden met een gedragsprobleem. Met een beetje goede wil en respect voor elkaar én elkaars (Sennen)hond, kunnen we allemaal een leuke tijd hebben tijdens de clinics!

Buitenactiviteiten en het weer
Vrijwel alle trainingen, workshops en clinics bij BS Sennenhonden vinden plaats in de buitenlucht en dat betekent dat het weer ons hierin parten kan spelen. Mocht vanwege extreme weersomstandigheden blijken dat de veiligheid van de deelnemers en/of hun (Sennen)honden niet gewaarborgd kan worden, dan zullen de activiteiten worden geannuleerd. Uiteraard ontvangt u dan zo snel mogelijk bericht over een alternatieve datum of restitutie van uw cursusgeld.

Foto- en filmopnamen
Gedurende de clinics kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt, die we kunnen gebruiken om de les en/of bepaalde situaties te evalueren. De foto's zullen bovendien in het Sennenhondenfotoboek op de website worden geplaatst.

Inschrijving
Voor de clinics van BS Sennenhonden kunt u zich inschrijven door het online Inschrijfformulier Clinics in te vullen
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u doorgaans binnen 24 uur een bevestiging en een factuur met de benodigde gegevens voor de betaling van uw cursusgeld.
 
U kunt zich ook als (ras)groep aanmelden. Zodra er met de vertegenwoordiger van de groep een datum en tijdstip (ochtendgroep of middaggroep) is bepaald, kunnen de afzonderlijke groepsleden zich volgens bovenstaande procedure inschrijven voor de met de vertegenwoordiger van de groep geplande datum en tijd. Iedere deelnemer ontvangt vervolgens een bevestiging en een factuur met de benodigde gegevens voor de betaling van het cursusgeld.

NB: Indien er bij inschrijving van een (ras)groep minder dan het maximaal aantal deelnemers zijn, behoudt BS Sennenhonden zich het recht voor om de groep aan te vullen met individuele deelnemers. Dit kunnen deelnemers met een ander ras of met een rasloze hond zijn.

Cursusgeld
Voor de hoogte van het cursusgeld wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke clinics. Voor alle clinics geldt dat uw inschrijving pas definitief is, na ontvangst van uw betaling. Houdt u daarom de uiterste betaaldatum op de factuur goed in de gaten en betaal zo snel mogelijk!

Goodybag
Iedere clinic-deelnemer ontvangt na afloop van de eerste les van de clinic een Goodybag, met daarin o.a. lekkers en heel veel informatie!


Annulering
Wanneer u na inschrijving uw deelname aan een clinic moet annuleren zijn de volgende situaties mogelijk:
 • u zorgt zelf voor een plaatsvervanger, meldt diens gegevens bij BS Sennenhonden en verrekent zelf de kosten voor de clinic met uw plaatsvervanger
 • BS Sennenhonden kan een plaatsvervanger van de reservelijst indelen -> u ontvangt uw inschrijfgeld terug zodra de betaling van uw plaatsvervanger van de reservelijst door BS Sennenhonden is ontvangen
 • er is geen plaatsvervanger beschikbaar en uw annulering vindt plaats uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de workshop -> u ontvangt uw cursusgeld volledig retour
 • er is geen plaatsvervanger beschikbaar en uw annulering vindt plaats ná de woensdag voorafgaand aan de workshop -> u ontvangt uw cursusgeld retour onder inhouding van € 7,50 administratiekosten i.v.m. de voor u gemaakte reserveringen (m.u.v. bijzondere omstandigheden)