bssennenhonden.nl
Menu

Steeds vaker merk ik dat potentiële cursisten de behoefte hebben aan een meer gedegen beoordeling van het gedrag van hun hond, een beoordeling die verder gaat dan het bespreken van het gedrag tijdens telefonisch contact maar ook een beoordeling die verder gaat dan de beoordeling zoals die tijdens een gedragstest wordt gedaan. Om in deze behoefte te voorzien bied ik de mogelijkheid tot observatie van uw hond tijdens een verblijf in mijn eigen roedel. Uw hond draait gedurende de observatieperiode volledig mee in mijn roedel en verblijft in een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij een normale woonsituatie. Hierdoor krijg ik een beeld van hoe uw hond in het dagelijkse leven functioneert (kan functioneren) zónder de aanwezigheid van u en uw eventuele gezinsleden. 

In aanvulling op de observatieperiode kan een interne training of een externe training worden geboekt. Het beeld dat ik tijdens de observatieperiode krijg, geeft enerzijds informatie over de capaciteiten en mogelijkheden van uw hond, anderzijds geeft dit beeld informatie over de mogelijkheden om uw hond eventueel te herplaatsen, wanneer na een uitgebreide bespreking van de situatie de conclusie zou zijn dat een training en/of terugkeer in uw thuissituatie voor uw hond niet tot het beoogde resultaat zou leiden.

Op basis van mijn ervaring ben ik in staat om in een relatief korte periode een beeld te vormen over uw hond, maar uw hond moet wél de gelegenheid krijgen om zich in de nieuwe omgeving te kunnen settelen. Daarom is het belangrijk dat de observatieperiode niet te kort is. Mijn ervaring is dat een periode van drie tot zes weken het beste (meest complete) beeld geeft van het gedrag van uw hond.

De kosten voor de observatieperiode bedragen € 20,00 inclusief BTW per nacht. Na afloop van de observatieperiode ontvangt u een rapportage met daarin mijn bevindingen en indicaties met betrekking tot de trainbaarheid en plaatsbaarheid van uw hond. Is uw hond voldoende trainbaar, dan bevat de rapportage ook indicaties met betrekking tot attentiepunten voor een eventuele vervolgtraining. Tijdens de observatieperiode blijft u als eigenaar aansprakelijk voor eventuele schade die door uw hond wordt aangericht en komen ook eventuele dierenartskosten voor uw rekening. U geeft voldoende eigen voeding mee.

NB: Vanwege de samenstelling van mijn eigen roedel kan ik helaas geen loopse teven ter observatie opnemen.

Bandit Citta von Bännlifluh Balou Brando Floris Laresheems' Bhodi Aido Aykos von Gelor