bssennenhonden.nl
Menu

Voor u ligt de tweede editie van de Nieuwsbrief Cursisteninformatie van 2011.

Storing online cursistendossiers
De online cursistendossiers zijn sinds 09-04-2011 helaas getroffen door een storing, waardoor alleen nog de titel van het Cursistenmenu zichtbaar is. De groepscursisten hebben inmiddels allemaal een link ontvangen zodat zij na het inloggen alsnog het dossier van hun cursus kunnen benaderen. Voor de individuele cursisten is nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar, waardoor ook geen huiswerkverslagen kunnen worden toegevoegd. Zodra er een (tijdelijke) oplossing is wordt u hierover geïnformeerd.

Cursusaanbod Gehoorzaamheid
In navolging op hetgeen in de vorige Nieuwsbrief werd geschreven over aanvullende cursussen op het gebied van Gehoorzaamheid zijn inmiddels een vijftal cursussen beschikbaar. De basis van al deze cursussen is een goede (rangorde)relatie. In de cursus Gehoorzaamheid I wordt deze basis gelegd, in de cursussen Gehoorzaamheid II tot en met V wordt hierop verder gebouwd. De cursusinformatie van elk van deze cursussen is inmiddels op de website beschikbaar.

Extra oefenlessen Gehoorzaamheid
Met ingang van mei 2011 vindt er éénmaal per maand een extra oefenles Gehoorzaamheid plaats. De extra oefenlessen staan open voor deelnemers aan alle Gehoorzaamheidscursussen, ongeacht niveau en cursusgroep en zijn speciaal bedoeld voor cursisten die:

  • naast de geplande cursusdata behoefte hebben aan extra begeleiding
  • een les hebben gemist en de gemiste lesstof toch graag willen inhalen
  • een periode zonder cursus moeten overbruggen omdat de volgende cursus nog niet van start gaat

Elke eerste zaterdag van de maand is gereserveerd voor deze extra oefenlessen. In een aantal gevallen moet echter, in verband met andere verplichtingen, worden uitgeweken naar de tweede zaterdag van de maand. U kunt zich voor een extra oefenles aanmelden door het invullen van het Aanmeldingsformulier Trainingen en Workshops.

Workshops
Binnenkort zal er gestart worden met het geven van diverse workshops. Hiervoor is elke derde zaterdag van de maand gereserveerd. In een aantal gevallen moet echter, in verband met andere verplichtingen, worden uitgeweken naar de tweede of de vierde zaterdag van de maand. Zodra de inhoud van de workshops bekend is, zal deze op de website worden vermeld en is het mogelijk u hiervoor aan te melden.

Tot zover de tweede editie van de Nieuwsbrief Cursisteninformatie van 2011. De volgende editie verschijnt zodra er weer voldoende nieuws te melden is.


Met vriendelijke groet,


BS SENNENHONDEN
Betty Sikkema

En natuurlijk een poot van Bandit, Balou & Floris© 2011 BS Sennenhonden - Meppel

Bandit Citta von Bännlifluh Balou Brando Floris Laresheems' Bhodi Aido Aykos von Gelor