bssennenhonden.nl
Menu
Voor u ligt de derde editie van de Nieuwsbrief Cursisteninformatie van 2011.

Storing online cursistendossiers
De storing in de online cursistendossiers, waarover in de vorige editie van de Nieuwsbrief werd geschreven, is inmiddels via een tijdelijke maatregel opgelost. Alle dossiers zijn weer toegankelijk en individuele cursisten kunnen weer hun huiswerkverslagen toevoegen. Er wordt achter de schermen verder gezocht naar een definitieve oplossing, maar omdat de beoogde oplossing behoorlijk ingrijpend is voor de gehele website, zal er een gedegen migratieplan moeten worden opgesteld voordat de problemen écht uit de wereld zijn. Gelukkig functioneren alle noodzakelijke onderdelen, zodat de werking van de cursisten dossiers in ieder geval weer is gewaarborgd.

Reminder: Extra oefenlessen Gehoorzaamheid
Met ingang van mei 2011 vindt er éénmaal per maand een extra oefenles Gehoorzaamheid plaats. De extra oefenlessen staan open voor deelnemers aan alle Gehoorzaamheidscursussen, ongeacht niveau en cursusgroep en zijn speciaal bedoeld voor cursisten die:
  • naast de geplande cursusdata behoefte hebben aan extra begeleiding
  • een les hebben gemist en de gemiste lesstof toch graag willen inhalen
  • een periode zonder cursus moeten overbruggen omdat de volgende cursus nog niet van start gaat
Elke eerste zaterdag van de maand is gereserveerd voor deze extra oefenlessen. In een aantal gevallen moet echter, in verband met andere verplichtingen, worden uitgeweken naar een andere zaterdag van de maand. U kunt zich voor een extra oefenles aanmelden door het invullen van het Aanmeldingsformulier Trainingen en Workshops op de website.

Cursus Ringtraining
Inmiddels is het cursusaanbod uitgebreid met een cursus Ringtraining. In deze 3-daagse cursus leert u wat er op een clubmatch of hondenshow van u en uw Sennenhond wordt verwacht en krijgt u handreikingen om uw Sennenhond optimaal te kunnen showen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de beschikbare cursusinformatie op de website.

Workshop Steppen met Sennenhonden
Als eerste in een serie workshops is de cursusinformatie over de workshop 'Steppen met Sennenhonden' opgenomen. Op dit moment wordt er overleg gevoerd met een externe organisatie die deze workshops verzorgt en zodra de data bekend zijn zal dit op de website en in de eerstvolgende Nieuwsbrief worden vermeld. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan snel een kijkje bij de beschikbare cursusinformatie op de website!

Wijziging verzending Nieuwsbrieven
Tot nu toe werden de Nieuwsbrieven Cursisteninformatie, evenals de andere Nieuwsbrieven van BS Sennenhonden, via de website verzonden. Tijdens het aanmaken van een account op de website kon onderaan het registratieformulier een keuze worden gemaakt uit de beschikbare Nieuwsbrieven. Deze werkwijze wijzigt per direct: iedereen die (onder andere) de Nieuwsbrief Cursisteninformatie wil ontvangen, dient zich in te schrijven voor de e-mailupdates op de nieuwe Weblog van BS Sennenhonden. Over de wijze van inschrijving voor de e-mailupdates op de Weblog wordt verderop in deze Nieuwsbrief informatie verstrekt.

Inschrijving E-mailupdates Weblog
De inschrijving voor de e-mailupdates op de Weblog zal door BS Sennenhonden worden verzorgd. Uw e-mailadres wordt door BS Sennenhonden aangemeld voor de Weblog, waarna u een e-mailbericht met een bevestigingslink in uw mailbox ontvangt. Wilt u de Cursistennieuwsbrieven (en andere Nieuwsbrieven) blijven ontvangen, dan klikt u op de bevestigingslink en is uw inschrijving voor de updates via de Weblog afgerond.

Waarom al deze wijzigingen?
De belangrijkste reden voor deze wijzigingen is de complexiteit van het systeem met meerdere Nieuwsbrieven voor groepen gebruikers met verschillende rechten op de website. Een andere belangrijke reden is dat een Weblog flexibeler en gebruikersvriendelijker is, niet alleen voor het verzenden van Nieuwsbrieven maar zeker ook voor de gebruikers die zich aanmelden en de Nieuwsbrieven ontvangen. Daarnaast bevatten alle Nieuwsbrieven 'tijdelijke' informatie, veelal in de vorm van links naar artikelen op de website. Deze Nieuwsbrieven verliezen door het verstrijken van de tijd hun relevantie en daardoor passen ze eigenlijk niet zo goed op een website. Voor BS Sennenhonden zijn dit de belangrijkste redenen om voor deze 'tijdelijke content' een Weblog in te schakelen.

Bereikbaarheid Weblog
De nieuwe Weblog van BS Sennenhonden is niet alleen rechtstreeks bereikbaar, maar ook via een nieuw aangemaakt menu op de website. Maakt u van deze laatste mogelijkheid gebruik, dan zult u zien dat de Weblog draait 'binnen' de website.

Tot zover deze Nieuwsbrief. Ik hoop dat u met plezier de nieuwe Nieuwsbrieven zult blijven lezen en wens u veel profijt van de Weblog van BS Sennenhonden.


Met vriendelijke groet,


BS SENNENHONDEN
Betty Sikkema

En natuurlijk een poot van Bandit, Balou & Floris© 2011 BS Sennenhonden - Meppel
Bandit Citta von Bännlifluh Balou Brando Floris Laresheems' Bhodi Aido Aykos von Gelor