bssennenhonden.nl
Menu

Een zeer interessante reactie die in een discussie elders op internet werd geplaatst wil ik jullie toch niet onthouden. Ik zal het hier in eigen woorden weergeven.

Binnen de gedragswetenschappen is er de 'object permanentie' oftewel het bewustzijn van stimuli in je omgeving zonder dat je ze kunt waarnemen. Honden beschikken in hoge mate over dit vermogen! En daardoor stemmen zij hun gedrag af op de informatie die ze tóch binnenkrijgen, dus ondanks dat ze een stimulus niet zouden kunnen zien. Wat dit punt betreft is de Calming Cap dan ook een wetenschappelijke illusie.

Onderzoek zou moeten aantonen welke stress het oplevert voor een hond als de prikkels door de Calming Cap worden gefilterd, maar de hond dus vanwege het grote vermogen tot object permanentie wél weten dat ze er zijn, terwijl ze er niet goed op kunnen reageren.

In de vergelijking met paarden, roofvogels en wilde dieren zou dus ook zeker de vraag moeten worden gesteld of deze dieren over het vermogen tot object permanentie beschikken en in welke mate. Het zondermeer trekken van de conclusie dat het bij deze dieren wél kan en dat het dus bij de hond óók kan, is dan ook ongegrond.

Nog een interessant gegeven: mensen die mij per privébericht lieten weten dat ze mijn reactie op deze blauwe zak helemaal begrepen danwel verbaasd waren over reacties van collega-trainers op de Calming Cap, maar die dat helaas niet openbaar in een discussie kenbaar maken. Kennelijk moet je in het hondenwereldje je mening aanpassen al naar gelang de groep mensen waarbinnen je vertoeft. Maar waar blijven we dan met onze principes? Meningen kunnen best worden bijgesteld, naar aanleiding van nieuw verkregen informatie. Maar het bijstellen van meningen al naar gelang de plek waar je die mening uit en/of de groep waarbinnen je je begeeft, dat riekt toch op z'n minst naar schijnheiligheid! Al zullen degenen die zich hiervan bedienen het omschrijven als 'tact'...

Ik hoop dat de mensen die zich kunnen vinden in een natuurlijke opvoeding van hun hond(en) niet alleen naar hun hond(en) maar ook naar zichzelf en hun omgeving in alle gevallen eerlijk durven zijn. M.i. ben je dat als hondenbaas verplicht tegenover het zeer ingelligente wezen hond!

 

© BS Sennenhonden

Bandit Citta von Bännlifluh Balou Brando Floris Laresheems' Bhodi Aido Aykos von Gelor