bssennenhonden.nl
Menu

Voor u ligt de eerste editie van de Nieuwsbrief Cursisteninformatie van 2011. De vorige editie dateert van 2009, een behoorlijke tijd geleden dus. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets is gebeurd. Integendeel! Deze nieuwsbrief vormt een 'brug' sinds de vorige editie en brengt u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Online cursistendossiers
De online cursistendossiers werken nu naar behoren. Voor de individuele cursisten betekent dit dat de huiswerkschema's kunnen worden geraadpleegd/geprint en dat de huiswerkverslagen probleemloos kunnen worden toegevoegd, voor de groepscursisten betekent dit dat zij de theorie en huiswerkschema's kunnen raadplegen/printen. Mocht u desondanks het idee hebben dat er iets niet werkt of dat u bepaalde functies mist, laat het mij dan weten. Niets is zo vervelend als miscommunicatie doordat iets niet goed blijkt te werken.

Cursusaanbod
In 2010 is naast de individuele trajecten ook de eerste groepscursus van start gegaan: Groep A van de Basiscursus/Gehoorzaamheid I (zie verderop in deze Nieuwsbrief). Inmiddels gaat ook groep B van dezelfde cursus definitief door. Hiervoor is nog één plekje beschikbaar, dus mocht u nog iemand weten............ Vanuit Groep A van de Basiscursus/Gehoorzaamheid I gaan 2 cursisten door naar de Vervolgcursus/Gehoorzaamheid II en samen met één van de individuele cursisten vormen zij Groep A voor deze nieuwe cursus.

Cursisten die al een tijdje meedraaien hebben inmiddels wel gemerkt dat mijn trainingsmethode afwijkt van de gebruikelijke cursussen bij Kynologenclubs en hondenscholen. In plaats van het aanleren van trucjes werken we aan een goede (rangorde)relatie tussen baas en hond en het verkrijgen van inzicht in het gedrag van de hond. Pas wanneer er een gedegen fundering ligt, kun je immers verder bouwen! Voor de cursisten die graag bezig blijven met hun hond ben ik op dit moment bezig om aanvullende cursussen te ontwikkelen. Cursussen die enerzijds voortborduren op de Basiscursus/Gehoorzaamheid I, maar die anderzijds ook nieuwe - totaal andere - uitdagingen bieden.

Het aanbod van groepscursussen Gehoorzaamheid is uitgebreid naar 5 verschillende nivo's en deze zijn inmiddels in het menu-onderdeel 'Sennenhondentrainingen' opgenomen. In de komende tijd zal de cursusinformatie worden herschreven, waarbij ik een tipje van de sluier zal oplichten van wat u als cursist allemaal te wachten staat wanneer u 'verder' wilt.

Naamgeving groepscursussen
Hoe meer cursussen je aanbiedt, hoe creatiever je moet worden in de naamgeving. Basiscursus en Vervolgcursus liggen best voor de hand, maar...... wat komt er daarna? Om het allemaal helder te houden heb ik besloten om de namen van de cursussen aan te passen en het nivo in het vervolg aan te geven met een nummering in plaats van termen als 'basis', 'vervolg', etc. Om misverstanden te voorkomen hier de oude en nieuwe naamgeving op een rijtje:

  • Basiscursus Gehoorzaamheid -> wordt: Gehoorzaamheid I
  • Vervolgcursus Gehoorzaamheid -> wordt: Gehoorzaamheid II
  • Gevorderdencursus Gehoorzaamheid -> wordt: Gehoorzaamheid III

Daarnaast zijn Gehoorzaamheid IV en Gehoorzaamheid V toegevoegd aan het programma (zie: Cursusaanbod). De website is inmiddels aangepast op de nieuwe naamgeving.

Nieuw: Natuurlijk Speuren
Naast cursussen Gehoorzaamheid zullen er binnenkort ook cursussen Speuren worden aangeboden. Op dit moment volg ik zelf speurlessen en ben ik bezig met het opzetten van een cursusprogramma. Dit programma zal zoveel mogelijk aansluiten op de methode die voor de Gehoorzaamheid wordt gebruikt, vandaar de naam Natuurlijk Speuren, als logisch gevolg op Natuurlijk Opvoeden/Trainen. Zodra er meer bekend is over de speurcursussen zal dit op de website en in de Nieuwsbrief Cursisteninformatie worden vermeld.

Tot zover deze editie van de Nieuwsbrief Cursisteninformatie. De volgende editie zal verschijnen zodra er weer voldoende nieuw nieuws is.

Met vriendelijke groet,


BS SENNENHONDEN
Betty Sikkema

En natuurlijk een poot van Bandit, Balou & Floris© 2011 BS Sennenhonden - Meppel

Bandit Citta von Bännlifluh Balou Brando Floris Laresheems' Bhodi Aido Aykos von Gelor