bssennenhonden.nl
Menu
Voor u ligt editie 2012-01 van de Nieuwsbrief Cursisteninformatie.

Online cursistendossiers
De cursistendossiers van de huidige cursisten draaien inmiddels op de nieuwe website. Mocht u hierover vragen hebben of tegen (technische) problemen aanlopen, laat het mij dan even weten, zodat er naar een oplossing kan worden gezocht.

Gehoorzaamheid I
Groep C van de cursus Gehoorzaamheid I is inmiddels van start gegaan. Op dit moment wordt een - voorlopige - planning voor groep D gemaakt.
 
Workshops: Algemeen
Maandelijks wordt de workshop-agenda bijgewerkt, omdat de workshops sinds november 2011 worden gepubliceerd in de Meppel/UIT-Agenda, welke gratis verkrijgbaar is op diverse adressen in Meppel en omgeving.. Rond de 15e van de maand worden de nieuwe workshop-data voor de komende maand gepubliceerd.

Workshop: Natuurlijk Fotograferen van je hond - I
Afgelopen zaterdag vond de pilot plaats van de nieuw workshop Natuurlijk Fotograferen van je hond - I. De workshop Natuurlijk Fotograferen van je hond - I is bedoeld voor alle hondeneigenaren die graag foto's maken van hun trouwe viervoeters, maar die nog niet veel verder zijn gekomen dan het gebruik van de automatische stand van hun camera en die in plaats van leuke plaatjes graag mooie foto's willen leren maken. U wilt immers graag foto's kunnen laten zien die geen toelichting meer nodig zijn, foto's die hun eigen verhaal vertellen en die daardoor niet alleen voor u zelf maar ook voor anderen een plaatje zijn om naar te kijken. Deze workshop helpt u daarbij op weg. Kijk voor meer informatie in de workshop-beschrijving.

Reguliere workshops fotografie
Uiteraard zijn er ook mensen die weinig of helemaal niks met honden hebben, maar die tóch graag één of meer workshops fotografie zouden willen volgen. Dat kan! Speciaal voor deze categorie mensen is het mogelijk om deze workshop te volgen zonder dat gebruik wordt gemaakt van honden als model en zonder aandacht te besteden aan de specifieke zaken die betrekking hebben op de hondenfotografie. Vervangende onderwerpen genoeg! Bij minimaal 4 geïnteresseerden is het mogelijk om een datum te plannen om met deze gewone fotoworkshops van start te gaan. Dat kan buiten de geplande data om. Informeer naar de mogelijkheden!

Natuurlijk Steppen met je hond
Inmiddels hebben er enkele step-workshops plaatsgevonden en de deelnemers waren erg enthousiast. Op dit moment wordt bekeken of het haalbaar is om voor mensen uit de omgeving één of meer step-clinics op te zetten, speciaal voor de mensen die wel graag willen steppen, maar dit liever in groepsverband willen doen. Ook worden de mogelijkheden en tarieven voor verhuur van steps bekeken. Wilt u meer weten? Houdt u dan deze Nieuwsbrief in de gaten. Uiteraard blijven de gewone step-workshops ook doorgaan!

Workshop: Natuurlijk Speuren met je hond
Ter voorbereiding voor deze nieuwe workshop-reeks zal ik met mijn eigen honden weer speurlessen gaan volgen. Ook ben ik momenteel bezig met het lezen van diverse boeken over speuren, om op die manier meer en betere achtergrondinformatie te kunnen verstrekken en cursisten beter te kunnen begeleiden. Zodra de speur-workshops van start gaan, zal er eerst een pilot-workshop worden georganiseerd. Deelname aan deze pilot (met speciaal kortingstarief) staat open voor deelnemers aan het Sennenhondengedragsforum en voor huidige cursisten die een Gehoorzaamheidstraining volgen (individueel of in groepsverband).

Seminar Man Trailing

Wegens drukke werkzaamheden zal het Seminar Man Trailing, zoals in een eerdere Nieuwsbrief werd aangekondigd, worden doorgeschoven naar een later tijdstip. Via deze Nieuwsbrief wordt u hierover verder geïnformeerd.


Tot zover deze Nieuwsbrief. De volgende editie zal verschijnen zodra er weer voldoende nieuws is op het gebied van cursussen en workshops.


Met vriendelijke groet,


BS SENNENHONDEN
Betty Sikkema

En natuurlijk weer een poot van Bandit, Balou & Floris


© 2012 BS Sennenhonden - Meppel
Bandit Citta von Bännlifluh Balou Brando Floris Laresheems' Bhodi Aido Aykos von Gelor