bssennenhonden.nl
Menu
Ach ja, je leest zo af en toe best aardige zaken op internet... Over mensen die vinden dat fatsoen met laarzen wordt betreden, wanneer er enkele korte mails van hen (die voor/over henzelf overigens zeer zeker niet negatief zijn!) openbaar worden gemaakt. Zou dat dan echt iets anders zijn, dan het op lompe klompen schenden van de privacy van cursist B1, door cursist B2 achter de rug van cursist B1 om, te informeren over de VERTROUWELIJKE stand van zaken mbt de VERTROUWELIJKE (opleidings)plannen van cursist B1, wetende dat cursist B2 een gloeiende hekel heeft aan cursist B1 en de kans dus zeer groot is dat cursist B2 die informatie zal misbruiken om de naam van cursist B1 in een bepaalde kring van mensen zwart te maken? En zou dat dan echt iets anders zijn, dan het vervolgens weigeren uitleg te geven aan cursist B1 over wat er precies voor informatie is verstrekt? Tja, over fatsoensnormen gesproken...wat is er nou erger? Op een voor iedereen toegankelijk deel van een forum enkele zinnen lezen uit privé-mails die door de ontvanger van de mails zelf zijn geplaatst en die niet de intentie én uitwerking hebben de afzender van de mails schade te berokkenen? Of... roddelen over een cursist en vervolgens weigeren verantwoording af te leggen zelfs nadat is gebleken dat die cursist schade heeft ondervonden van die roddels?

Ook is het erg grappig om bepaalde zoektermen via Google in logfiles te ontdekken, van trainers (die klagen over schending van hun privacy, maar die dus zélf wel ongegeneerd andermans privacy op lompe klompen schenen te mogen schenden) die kennelijk zijn getipt (jawel, alwéér door cursist B2) over kritiek op hen en/of hun methode die is gepubliceerd. Tja, dat valt dan even tegen als blijkt dat die kritiek niet te vinden is...

Dan maar zoeken naar iets anders waar wat op aan te merken is. Tenslotte is het ontdekken van handsfree wandelen&trainen een alleenrecht dat zeer zeker niet aan mij mag toebehoren. Ook al liep ik allang handsfree voordat ik überhaupt had gehoord van de mensen die daar het alleenrecht op schijnen te hebben. Gelukkig denkt het Octrooibureau daar anders over (geen octrooi mogelijk op dit soort 'uitvindingen', dus de schoenmaker om de hoek kan gerust zijn gang gaan) en blijkt deze ontwikkeling in Amerika al véél langer en in veel meer variaties te bestaan.

Wie de lompe klompen past, mag ze wat mij betreft aantrekken. Ik heb hier 3 paar klaar staan...

PS1: Overigens, die paar zinnetjes zijn sinds enkele dagen al niet meer openbaar toegankelijk, net als het topic waarvan zij onderdeel uitmaken. En laat dat nou net niks te maken hebben met hetgeen ik vandaag op internet tegenkwam. Het topic is in voorbereiding voor herpublicatie en de betreffende zinnetjes blijven gewoon staan.

PS2: Voor zover de betreffende trainers dit bericht niet (snel genoeg) zelf weten te vinden, kan ik er gelukkig op vertrouwen dat cursist B2 hen wel weer op deze schandalige publicatie zal wijzen...
 
BS Sennenhonden
Betty Sikkema© 2009 BS Sennenhonden - Meppel

Bandit Citta von Bännlifluh Balou Brando Floris Laresheems' Bhodi Aido Aykos von Gelor