bssennenhonden.nl
Menu

Sinds de start van haar werkzaamheden heeft BS Sennenhonden zich gericht op de vier Zwitserse Sennenhondenrassen, waarbij met name de Appenzeller Sennenhond een belangrijke positie innam. In de webwinkel werden echter, naast de rasartikelen voor Sennenhonden, vanaf het begin direct al een aantal algemene hondenartikelen opgenomen, waaronder voeding, trainingsmaterialen en speelgoed. Met de start van de workshops per 1 juli 2011, welke voor alle honden toegankelijk zijn, werd de dienstverlening verder uitgebreid en met ingang van 1 juli 2012 zal deze uitbreiding nóg verder worden doorgetrokken. De achtergronden van deze verdere uitbreiding zijn hierna weergegeven.

Hoewel de markt groot genoeg is, blijkt dat sommige concurrenten BS Sennenhonden als een bedreiging voor hun eigen werkzaamheden ervaren. Iedere hondenschool die overtuigd is van zijn eigen kracht en kwaliteit, kan binnen de totale markt prima een eigen plaats verwerven en dankzij de marktwerking zullen goede hondenscholen zonder problemen die éénmaal verworven plaats binnen de markt kunnen behouden. Daar zijn helemaal geen lasterlijke praktijken voor nodig. Helaas blijkt dat sommige concurrenten zich wel van dit soort praktijken bedienen, in hun pogingen om BS Sennenhonden van de kaart te vegen. Dat professionals zich tot een dergelijk nivo verlagen, is een trieste constatering.

Helaas zijn er ook rasverenigingen die in BS Sennenhonden een bedreiging zien voor hun eigen activiteiten. Dat is des te triester, omdat BS Sennenhonden vanaf het begin altijd voorstander is geweest van samenwerking en dit ook op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd uit te dragen, zeker op het gebied van voorlichting, gedragsbegeleiding en herplaatsing. Voor samenwerking zijn echter tenminste twee partijen nodig met dezelfde intentie.....

Aangemoedigd door de bedreiging die concurrenten en rasverenigingen kennelijk van BS Sennenhonden ervaren en de gedachte dat je die bedreiging alleen kunt vormen wanneer je iets goeds doet, heeft BS Sennenhonden besloten nog méér goeds te gaan doen door met ingang van 1 juli 2012 de trainingen, cursussen en workshops open te stellen voor ALLE honden. Hierdoor kunnen nóg meer honden en hun eigenaren kennis maken met de positieve effecten van de Natuurlijke Opvoeding voor honden. Gelijktijdig wordt ook het aanbod van rasartikelen in de Webwinkel uitgebreid naar alle rassen en kunnen eigenaren van alle honden terecht op het Gedragsforum.

Vanwege de sterke affiniteit met de Sennenhondenrassen zullen met name bij de individuele begeleidingstrajecten de (Appenzeller) Sennenhonden voorrang blijven krijgen, wanneer de agenda te vol raakt. Daarnaast zal de huidige bedrijfsnaam ongewijzigd blijven, om ook via die weg de affiniteit met de Sennenhonen blijvend te onderstrepen.

BS Sennenhonden bedankt een ieder die - al dan niet bedoeld - deze grote stap voorwaarts mogelijk heeft gemaakt!


BS Sennenhonden
Betty Sikkema© 2012 BS Sennenhonden - Meppel

Bandit Citta von Bännlifluh Balou Brando Floris Laresheems' Bhodi Aido Aykos von Gelor